Program dla punktów konsultacyjnych KSU Aplikacja Internetowa bazodanowa Agencja Rozwoju Regionalnego
programowanie Program dla punktów konsultacyjnych KSU Aplikacja Internetowa bazodanowa
 

„PK Obsługa danych” - O programie

„PK Obsługa danych” Internetowa aplikacja bazodanowa do wspomagania obsługi klientów w punktach konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zadaniem aplikacji jest umożliwienie, uprawnionym przez administratora konsultantom, gromadzenia danych o klientach i udzielonej im pomocy w bazie danych. Aplikacja, dzięki panelowi administratora, umożliwia edycję treści poszczególnych pól formularza oraz zarządzanie uprawnieniami poszczególnych konsultantów do dostępu do bazy.

„PK Obsługa danych” - struktura programu

 • baza danych – zawierająca informacje o klientach, dane dotyczące udzielonej pomocy, dane dotyczące treści wypełnianego przez konsultantów formularza, informacje o konsultantach, stawce godzinowej, czasie i osobach wprowadzających lub edytujących poszczególne wpisy

 • moduł administratora – do zarządzania konsultantami i edycji treści wypełnianego przez konsultantów formularza oraz określenia stawki godzinowej

 • moduły konsultantów – do wypełniania bazy danych informacjami o klientach i udzielonej im pomocy, dzięki formularzowi dostępnemu po zalogowaniu się

„PK Obsługa danych” - możliwości programu

 • zarządzanie bazą konsultantów uprawnionych do wypełniania formularzy klienta

 • wprowadzanie danych klientów do bazy danych

 • wprowadzanie informacji o udzielonej pomocy konkretnemu klientowi do bazy danych

 • odnajdowanie w bazie informacji dotyczących klientów i usług na podstawie określonych kryteriów

 • tworzenie nowych wpisów na podstawie odnalezionych w bazie informacji o kliencie

 • uzupełnianie i edycja wpisów dotyczących klientów i udzielonej im pomocy istniejących w bazie

 • drukowanie poszczególnych wpisów

 • dokonywanie zestawień klientów bądź usług spełniających określone kryteria

 • usuwanie informacji o udzielonej pomocy z zachowaniem informacji o kliencie

 • numerowanie formularzy

 • kontrola w zakresie czasu i treści danych wprowadzonych do bazy

 

Agencja Rozwoju Regionalnego programowanie