Program dla punktów konsultacyjnych KSU Aplikacja Internetowa bazodanowa Agencja Rozwoju Regionalnego
programowanie Program dla punktów konsultacyjnych KSU Aplikacja Internetowa bazodanowa
 

„PK Obsługa danych” - demo programu

  • moduł konsultanta – do wypełniania bazy danych informacjami o klientach i udzielonej im pomocy, dzięki formularzowi dostępnemu po zalogowaniu się     

  • moduł administratora – do zarządzania konsultantami i edycji treści wypełnianego przez konsultantów formularza oraz określenia stawki godzinowej

 

Agencja Rozwoju Regionalnego programowanie