Hosting serwery PHP MySQL
www ftp web dobry hosting
 

Konfiguracja Outlook Express:

Aby połączyć się z własnym kontem pocztowym należy poprawnie skonfigurować połączenie.

Poniżej znajduje się opis konfiguracji przykładowego konta pocztowego należącego do Marioli Kowalskiej w domenie www.twojadomena.pl. Do dyspozycji są następujące parametry połączenia:

  • serwer www: www.twojadomena.pl

  • login: mariola@twojadomena.pl

  • hasło: hasło

Program będzie konfigurowany do obsługi konta mariola@twojadomena.pl. 

W głównym oknie programu z górnego menu należy wybrać kolejno: Narzędzia - Konta:

Otworzy się okno Konta Internetowe. Za pomocą przycisku Dodaj - Poczta należy uruchomić Kreatora Połączeń Internetowych.
W pierwszym kroku należy wpisać nazwę użytkownika jaka będzie się pokazywać u odbiorcy w polu Od (np. Mariola Kowalska):

Należy wpisać pełny adres konta e-mail (mariola@twojadomena.pl):

oraz nazwy serwerów poczty e-mail: przychodzącej i wychodzącej (nazwadomeny.pl). Jako serwer obsługujący pocztę przychodzącą należy wybrać POP3:

W następnych polach należy podać nazwę konta i hasło. 

UWAGA !!!
W polu NAZWA KONTA należy wpisać pełny adres konta (np. mariola@twojadomena.pl).
W wypadku problemów można używać zamiennie zamiast znaku "@", również znaki "%", ":" (np. mariola%twojadomena.pl).

Po wciśnięciu przycisku Dalej> program powiadomi, że konto zostało skonfigurowane. Wciśnięcie przycisku Zakończ spowoduje wyświetlenie konta na liście obsługiwanych kont.

Uwaga!!! Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Aby ustawić uwierzytelnienie należy dwukrotnie kliknąć na skonfigurowanym koncie (w oknie Konta Internetowe lub z górnego menu wybrać kolejno: Narzędzia - Konta). Po otwarciu się nowego okna z właściwościami konta należy wybrać zakładkę Serwery i zaznaczyć opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia

W Ustawieniach należy zaznaczyć Użyj tych samych ustawień co serwer poczty przychodzącej. Należy wcisnąć przycisk Zastosuj, OK i zakończyć pracę wciskając przycisk Zamknij w oknie Konta Internetowe.
Program Outlook Express został skonfigurowany do obsługi konta mariola@twojadomena.pl

 

 

bez reklam hosting stron www profesjonalny Hosting
serwery PHP MySQL www